Privacy policy

Privacy Policy

Van der Valk Office Supplies
ABC Westland 137
2685 DB Poeldijk

Welkom in onze webshop. Wij laten u  graag weten welke informatie wij over u opdoen wanneer u de webshop bezoekt en wat wij met deze informatie doen. Wanneer u onze webshop bezoekt, herkennen wij uitsluitend uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Persoonsgegevens
Wij zien uw e-mailadres alleen als u een formulier invult of ons een emailbericht stuurt. Als u ons van informatie over uzelf voorziet door uw emailadres of andere persoonlijke gegevens te geven, dan zullen wij de betreffende informatie niet verzamelen voor eigen gebruik of gebruik van derden.

Bescherming persoonsgegevens
van der Valk Office Supplies respecteert de persoonsgegevens van zijn klanten. Bij de uitvoering van onze activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Daarbij houdt van der Valk Office Supplies zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. De wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens in Den Haag.

Gebruik van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door van der Valk Office Supplies gebruikt om uw gericht te informeren over onze branche of daarmee samenhangende producten die voor u interessant kunnen zijn. Stelt u geen prijs (meer) op deze informatie, dan kan u dat kenbaar maken via ons contactformulier. Als er daarnaast nog een andere mogelijkheid is, zal dit in de disclaimer van de e- mail zijn opgenomen.


van der Valk Office Supplies verkoopt uw gegevens niet
van der Valk Office Supplies verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derde.

Cookies
van der Valk Office Supplies gebruikt cookies (kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer) om bezoekgegevens van onze site bij te houden, zoals de meest bezochte pagina’s. Dit doen wij om de inrichting van onze site te optimaliseren. Daarnaast worden cookies gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek en u gerichte aanbiedingen te doen. Als u niet wilt dat wij cookies gebruiken, dan kan u in de browser de cookies uitschakelen. In het programma Internet Explorer vindt u deze onder: internet, extra, beveiliging, aangepast niveau. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken. Als u de cookies accepteert, dan zullen deze gedurende maximaal vijf jaar in uw computer opgeslagen blijven. Natuurlijk kan u ze altijd zelf handmatig verwijderen.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kan u een e-mail sturen naar info@valkofficesupplies.nl

Het gebruik van de extra opties in de van der Valk Office Supplies webshop en gerelateerde websites is geheel voor eigen risico. Er kan geen aanspraak worden gemaakt bij eventuele schade of storingen aan/op uw pc.